Dotacje

Spółka korzysta ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie dotacji na realizację Projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem programu jest pomoc średnim przedsiębiorcom , którzy odczuli negatywne skutki w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki wywołanej pandemią  COVID-19

× W czym mogę pomóc?