DOTACJE

 

Spółka korzysta ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w formie dotacji na realizację Projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem programu jest pomoc średnim przedsiębiorcom , którzy odczuli negatywne skutki w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki wywołanej pandemią  COVID-19

 

 

Poznaj#NOWOŚCI

nf

Zobacz szczegoły

OUTLET#Gastronomiczny

nf

Zobacz szczegoły

Poznaj nasze#Monobloki

nf

Zobacz szczegoły

Kotły#warzelne

nf

Zobacz szczegoły

PL EN