Klauzula informacyjna - rekrutacja

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp.z o.o. informuje Panią / Pana, że:

1)     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę w Spółce jest Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o. - siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 30 

2)     Cele przetwarzania Pani  / Pana danych  osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Spółce określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KROMET Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4)     Przysługują Pani / Panu prawa:

-       dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

-       sprostowania (poprawiania) danych,

-       usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

-       do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

-       do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

-       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

-       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)    Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.

6)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z KROMET Sp. z o.o. – firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, kancelarie prawne.

7)     Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8)     Podanie przez Panią / Pana danych osobowych KROMET Sp. z o.o., jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółce.

9)     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować::

  • telefonicznie: +48 68 3835273 wew. 350
  • drogą elektroniczną: rodo@kromet.com.pl
  • osobiście w siedzibie naszej Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Zarząd KROMET Sp. z o.o.

 

PL EN